Усаченко: «Не можна зупинятися на досягнутому»

Усаченко: «Не можна зупинятися на досягнутому»

Голова Київської обласної організації Єдиного Центру Лариса Усаченко прокоментувала виконання Київською областю бюджету на 125%.

Публікаціявсі друкуватиДрукувати

Апаріна: Перевірки усіх органів державного контролю не повинні лякати підприємців. Головне – знати закони
2009-08-20 13:42:00

Апаріна: Перевірки усіх органів державного контролю не повинні лякати підприємців. Головне – знати закони

Тетяна Апаріна, член Київської обласної організації Єдиного Центру для того, щоб застерегти підприємців Київщини, у яких одним із видів діяльності є реалізація продовольчої групи товарів, від необачливих дій вирішила підняти питання проведення перевірок контролюючими органами, а саме органами, що уповноважені проводити перевірки з питань дотримання законодавства про ціни і ціноутворення. Це питання було розкрито на нараді з підприємцями області.

   «Як ви розумієте, якщо є регулювання цін на продовольчому ринку, то логічно, що є і відповідний державний орган, який здійснює перевірки щодо стану дотримання регульованих цін. Таким органом на сьогоднішній день є Державна інспекція з контролю за цінами України, що підпорядкована Міністерству економіки та її територіальні органи, які розміщенні в кожній адміністративно-територіальній одиниці України», - повідомила Тетяна Апаріна – «Під час проведення перевірок Держцінінспекція керується Конституцією України, Законом України “Про ціни і ціноутворення”, Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та локальними актами, якими запроваджується регулювання певної групи продовольчих товарів.
Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” визначено правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення такого нагляду, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).
   Цей Закон є основним документом, яким керуються усі контролюючі органи, а не тільки Держцінінспекція та її територіальні органи.
   Суб’єктам підприємницької діяльності необхідно пам’ятати, що перевірки усіх органів державного нагляду (контролю) бувають двох видів – планові та позапланові.
   Планові перевірки – здійснюються відповідно до річних або квартальних планів органів державного нагляду (контролю), які затверджуються керівниками таких органів до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.
Обов’язковою вимогою для здійснення планової перевірки перевіряючим органом є повідомлення, що надсилається рекомендованим листом або телефонограмою, суб’єкта господарювання про проведення такого заходу не пізніше як за 10 днів до дня його здійснення і таке повідомлення має містити:

     Дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу;
  найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;
  найменування органу державного нагляду (контролю).

Суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу органу державного нагляду (контролю) до здійснення планового заходу в разі неодержання повідомлення про здійснення планового заходу.

Строк здійснення планового заходу не може перевищувати 15 робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів, якщо інше не передбачено законом.
Продовження строку здійснення планового заходу не допускається.

Позапланові перевірки можуть проводитись за таких обставин:

  подання суб'єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
  виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання;
  перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю);
  звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення;
  неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів.
  Під час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення державного нагляду (контролю).

 Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва – 2-х робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Також необхідно пам’ятати, що планова або позапланова перевірка повинна здійснюватись у присутності керівника або його заступника, або уповноваженої особи суб’єкта господарювання, а перед початком проведення перевірки посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить запис до відповідного журналу (за його наявності у суб’єкта господарювання).
За результатами проведення планової або позапланової перевірки Держцінінспекція та її територіальні органи, у разі виявлення порушень вимог законодавства складають Акт та подають його суб’єкту господарювання в останній день перевірки в двох примірниках для підписання.
Якщо суб’єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує його із своїми зауваженнями, а якщо він відмовиться від підпису, то перевіряючий орган робить про це відмітку в акті.
Крім того, на підставі складеного Акта за результатами проведеної перевірки, в ході якої виявлено порушення законодавства, Держцінініспекція та її територіальні органи, протягом 5 робочих днів з дня завершення перевірки складають Рішення про накладення адміністративно-господарських санкцій, а у разі потреби ще й Припис про усунення виявлених порушень», - наголосила Апаріна.

«Хочу звернути Вашу увагу, що невиконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, що були виявлені під час перевірки, тягне за собою застосування до суб’єкта господарювання штрафних санкцій у порядку, встановленому законом.
У разі застосування санкцій за порушення вимог законодавства, зокрема, якщо законом передбачаються мінімальні та максимальні розміри санкцій, враховується принцип пропорційності порушення і покарання. Тож раджу вам відповідально ставитися до процесів перевірок та дотримуватися основ чинного законодавства», - підсумувала Тетяна Апаріна підприємцям області.

Останні публікаціївсі

Газета "Єдиний Центр"всі

Газета "Эдиний Центр"