Усаченко: «Не можна зупинятися на досягнутому»

Усаченко: «Не можна зупинятися на досягнутому»

Голова Київської обласної організації Єдиного Центру Лариса Усаченко прокоментувала виконання Київською областю бюджету на 125%.

Новинавсі друкуватиДрукувати

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СКЛАДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
2011-05-17 13:31:00

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СКЛАДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Управляти - означає змінити стан системи. При цьому мета управління залишається незмінною.

  В основі процесу управління лежить інформація про ситуацію, що склалася в складній організаційній системі управління. Для цілеспрямованого функціонування управління необхідно визначити мету управління і алгоритм управління, тобто - як добитися, як практично досягти цієї мети. Таким чином визначимо два поняття. Мета - те, чого ми прагнемо досягти. Алгоритм - чітке (не двосмислове) правило, інструкція, вказівка, що і як слід робити, щоб добитися (досягти) поставленої мети в ситуації, що склалася. При цьому враховуємо, що основними факторами управління, які притаманні будь-якій системі управління складним організаційним об'єктом є: мета управління; інформація стану об'єкта і середовища; вплив на об'єкт, тобто власне управління.
  Саме поняття складного об’єкта до цього часу ще строго не визначене. Інтуїтивні уявлення про державне управління досить точно відповідають тому розумінню, яке використовується в теорії управління. Тому для організації управління таким об’єктом доцільно дотримуватися наступних рекомендацій. Доцілана екстраполяція поведінки системи, тобто з'ясування її еволюції. У цьому випадку управління потрібно здійснювати з випередженням, з урахуванням поміченої зміни об'єкта. Крім того доцільно скорочувати цикл організації управління, щоб за час синтезу управління об'єкт не надто змінився.
Загальна структура системи державного управління обов'язково включає наступні елементи (підсистеми): а)об'єкт управління; б)інформаційну систему, яка дозволяє отримати відомості прокеровані координати (фазові координати) об'єкта управління; в)формувача управління - систему, яка з використанням інформації про стан об'єкта формує управлінські рішення; г)виконавчу систему - систему, яка через механізми управління здійснює вплив на об'єкт управління.
  Для цієї структури характерним є те, що об'єкт управління може зазнати негативного впливу збурень (наприклад, катастроф, аварій, надзвичайних ситуацій). Інформаційна система зазнає впливу погрішностей (наприклад, неповнота інформації чи дезінформація). Формувач управління в основу рішень повинен покласти ту чи іншу мету, від якої залежатимуть усі процеси в системі управління. Виконавча система найбільше зазнає старіння, тобто ті практичні заходи, які застосовуються "сьогодні", "завтра" будуть менш ефективні.
  Аналіз організації процесів у організаційному управлінні дозволяє зробити висновок, що основними проблемними питаннями в теорії організаційного управління є:
1. Формування мети організаційного управління.
2. Визначення поняття „об'єкт організаційного управління”, тобто відповідь на питання: „Що в системі сьогодні потребує змін, а що не потребує?”.
3. Визначення інформації стосовно процесів у системі організаційного управління.
4. Вибір впливів управління, визначення форм організаційного управління (укази, розпорядження, директиви, накази, фінансові документи і т.ін.).
5. Формування рамок (обмежень) на сферу допускового стану об'єкта управління.
6. Формування показників якості організаційного управління.
7. Облік впливу зовнішнього середовища та умов функціонування системи організаційного управління.
8. Розробка методів аналізу процесів у системі організаційного управління.
9. Розробка принципів організаційного управління.
10. Розробка методів синтезу (конструювання, побудови) управлінських рішень.
  Таким чином можливо зробити висновок, що управління - складне явище. Воно завжди містить протиріччя, тому що це поєднання "інтересів" конкретного елемента системи, якою управляють, і цілої системи.


  Машков Олег Альбертович, Член Президії Київської обласної організації Єдиний Центр, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, начальник відділу природничих наук Вищої атестаційної комісії України.
 

Останні новинивсі

Газета "Єдиний Центр"всі

Газета "Эдиний Центр"